Retningslinjer for personvern i Fokus Restaurant

General Data Protection Regulation (GDPR) er EUs forordning for personvern som trådte i kraft juli 2018. Samme år la Norge frem et forslag til en ny personopplysningslov i henhold til EUs forordning.
Vi i Fokus Restaurant synes dette er et positivt tiltak i dagens digitale hverdag for alle våre gjester.
Vi jobber nå på tvers av markedsføring, salg, booking og administrasjon for å sikre at vi har løsninger på plass slik at vi følger lovens strenge regler for beskyttelse av personopplysninger.

Det er viktig for oss at du føler deg trygg med hvordan vi i Fokus Restaurant behandler personopplysningene dine:

Informasjonen nedenfor beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har når det gjelder denne behandlingen.

Hvem kontrollerer dine personlige data? Dine personopplysninger kontrolleres av Fokus Restaurant og alle underordnede datterselskaper. Fokus Restaurant er ansvarlig for personopplysningene dine i henhold til gjeldende personvernslovgivning.

Kontaktinformasjon:

Fokus Restaurant AS
Løkketangen 1
1337 Sandvika, Norge


Organisasjonsnummer: 919 400 560

Hvor lagrer vi opplysningene dine?

Opplysningene vi samler inn om deg lagres innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (“EØS”), men kan også overføres til og behandles i et land utenfor EØS. Alle slike overføringer av personopplysninger utføres i samsvar med gjeldende lovverk.

Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Opplysningene dine kan komme til å deles mellom avdelinger innen Fokus Restaurant AS. Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart i markedsføringsøyemed utenfor selskapet. Opplysninger som registreres hos samarbeidspartnere, systemer eller underleverandører vil kun brukes til å tilby deg våre tjenester.

Hva er den juridiske bakgrunnen for behandling av personopplysninger?

For hver spesifikk behandling av personopplysninger vi innhenter fra deg, vil vi informere deg om hvorvidt innhentingen er lovfestet eller påkrevd for å inngå en kontrakt, og om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene og hvilke konsekvenser det kan ha hvis du velger å ikke gjøre det.

Hvilke rettigheter har du?

Rettighet til tilgang:

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt oss på info@fokusrestaurant.no og du vil få tilsendt informasjon om dine personopplysninger.

Rettighet til overførbarhet:

Når Fokus Restaurant AS behandler personopplysningene dine på automatisk vis, på grunnlag av ditt samtykke eller basert på en avtale, har du rett til å få overført en kopi av opplysningene i en strukturert, alminnelig og maskinlesbar stand til deg eller til en annen part. Dette gjelder kun de personopplysningene du har oppgitt til oss.

Rett til korrigering:

Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting:

Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av Fokus Restaurant AS når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner: du har uoppgjort gjeld hos Fokus Restaurant AS, uavhengig av betalingsmetode du mistenkes for eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene, eller i løpet av det siste året for avdøde kunder hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger på grunnlag av legitime interesser:

Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene til Fokus Restaurant AS. Selskapet vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.

Din rett til å protestere på direkte markedsføring:

Du har rett til å protestere på direkte markedsføring, inkludert profilanalyser utført med tanke på direkte markedsføringsformål. Du kan til enhver tid melde deg av våre nyhetsbrev ved å følge instruksene som alltid er gitt i emailer vi sender ut.

Rett til begrensning:

Du har rett til å be om at Fokus Restaurant AS begrenser behandlingen av personopplysningene dine i følgende tilfeller:

Hvordan kan du utøve rettighetene dine?

Hvis du mener at Fokus Restaurant AS har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss på info@fokusrestaurant.no. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Oppdatering av våre retningslinjer for personvern:

Det kan hende vi må oppdatere dette dokumentet. Den nyeste versjonen er alltid tilgjengelig på nettsidene våre. Vi vil opplyse om viktige endringer i våre retningslinjer, for eksempel formålet med å bruke personopplysningene dine, hvem kontrolløren er eller vedrørende rettighetene dine.

Sist oppdatert 30.9.2019