I våres Restaurant kan vi tilby et rom med plass opp til 40 personer til for eksempel lukket selskap. Romleien er NOK 3000,-
Det er også mulig og leie hele lokalet, (to etager) prisen er da NOK 5000,- og det faller bort når man konsumerer for mer enn NOK 30.000,-
Enkel lokalleie for arrangementer uten servering er NOK 1000,- per time. For søndager kommer NOK 500,- per time i helligdagstillegg.
Vi kan også pynte opp med blomster, bord dekorasjoner og lignende, om ønskelig.
For best å avklare alle detaljer rundt et selskap vil vi gerne ta et personlig møte hvor det er mulig. Da har vi muligheten til å lære hverandre å kjenne slik at det blir et bedre resultat.
Vi utarbeider gjerne en individuell meny til anledningen, slik at det er tilpasset etter deres ønsker og behov, samt sesong.

Ta gjerne kontakt med oss:

+47 400 95 182

booking@fokusrestaurant.no